Hanjin D&B

 • 11 feb

  D&B 1020CP500

  Produktinformation

  Kraftpaket

  • Hyundai Diesel D6CE
  • 530 hkr/1800 rpm
  • Dieseltank 1100 l

  Kompressor

  • GHH RAND CF1000H
  • CFM/PSI 1020/500
  • 29 m³/35 bar

  Vikt och mått

  • Längd: 4050 mm
  • Bredd: 2100 mm
  • Höjd: 2270 mm
  • C:a 6800 kg

  Tillval

  • Förvärmare
  • Fjärrstart
  • Självlastande underrede
  • Kompressor-självlastande-349

  Produktblad

  PDF»

 • 02 dec

  Vattenhammare

  Vattendrivna borrsystem från Hanjin D&B är en konkurrent till andra system där vattendrivna DTH-hammare använd men det har fler möjligheter.

  I detta system från Hanjin D&B tillsätts en liten mängd luft i vattnet. Det gör det möjligt att upprätthålla spolhastigheten även från stora djup utan att man behöver gå upp i dimension på borrören. Vi har besökt en arbetsplats i Korea där de vid vårt besök 3 000 m med 8 tums borrning.

  Detta system gör det möjligt att borra inne i städer och där det saknas andra möjligheter att borra i känsliga formationer.

  En annan fördel är att det är möjligt att återcirkulera vattnet och använda det igen med ett Hanjin D&B system vilket är omöjligt med andra system. Vi har också system för rening av överskottsvattnet som i de flesta fall kan rena överskottsvattnet till en nivå som är tillåten att släppa ut i avloppen i de flesta kommuner! Individuella tester krävs på varje borrplats för att säkerställa renheten på det vatten man släpper ut.

  Det innebär att man inte har samma krav på tillgång till de mycket stora mängder vatten som krävs för att driva borrningen där ofta närheten till en vattenpost är en förutsättning och man minimerar också problemen att bli av med kontaminerat vatten.

  Jämför man med luftdrivna borrmetoder är ljudnivån är avsevärt lägre med denna metod och ser man till det faktum att mycket stora kompressorer krävs för effektiv borrning innebär användningen av en relativt liten vattenpump avsevärda besparingar i bränsle och miljöpåverkan.

  Ytterligare en fördel är att hammaren i princip monteras/demonteras ”för hand” vilket avsevärt förenklar underhållet och bidrar till att hammarna inte dör rostdöden som de flesta hammare av andra fabrikat gör. Här behövs inte stora hydraulpressar för att ta isär komponenterna!