Djupborrning

Vad ska man med djupborrning till?

Hittills har det ibland varit svårt att få till stånd en geoenergilösning eller som man i dagligt tal säger; bergvärme. Ofta berodde det på att det saknades tillräckligt med mark för att borra det antal hål som behövs för en väl fungerande anläggning, speciellt om värmeanläggningen var avsedd för en större fastighet. Dessutom var det också svårt att borra med den traditionella tryckluften i känsliga miljöer såsom i stadskärnor, trånga gränder och liknande.

Att gräva upp parkeringar, gångar, planteringar och andra ytor runt fastigheterna för att dra in slangarna från borrhålen var också orsaker som gjorde att många backade ur.

Med ny teknik är det nu möjligt att borra i stort sett hur djupa hål som helst. Fem hål på 200 meter ersätts enkelt med ett hål på 1000 meter. Även djupare hål kan borras om förutsättningarna kräver det. Eftersom temperaturen stiger ju djupare man kommer är detta också en fördel då värmepumpens effektivitet avsevärt ökar vid högre köldbärartemperatur.

Ett hål på tusen meter istället för fem tvåhundrameters gör det enklare att planera borrplatsen samtidigt som effektiviteten ökar!

Påverkan på miljön minimeras genom att hammaren drivs med vatten som återcirkuleras istället för med tryckluft som vid traditionell borrning. Dessutom kan man med vattendriven hammare borra närmare byggnader utan att riskera att spräcka väggarna eftersom marken inte trycksätts.

DSC_5972

Med sin unika och patenterade metod kommer D&B djupare än någon annan med hammarborrning! För närvarande är det djupaste hålet 3 502 m (2014-01-10) och man ska ner till cirka 9 000 m enligt planerna!

Hemligheten är att man använder en vattendriven hammare där man adderat  lite luft för att få upp spolhastigheten. Med andra system där vattendriven hammare används är spolhastigheten och förmågan att få upp borrkaxet till ytan oftast begränsningen på hur djupt man kan komma. D&B-hammaren kan dessutom användas med återcirkulerat renat vatten vilket underlättar arbetet högst väsentligt.

DSC_5977

Här syns hur vatten och kax kommer upp från 2500 meters djup. Luften som adderas till vattnet gör detta möjligt.