Djup Geotermisk Energi

 

Vi har ett nytt koncept för att utvinna djupgeotermisk energi.

Att utvinna geotermisk energi har redan med stor framgång gjorts lite varstans i världen, bland annat som traditionell bergvärme. Det har dock hittills inte varit möjligt att utvinna djup geotermisk energi i större delen av Skandinavien på ett ekonomiskt försvarbart sätt tills nu.

Med de nya teknologier och landvinningar som vi använder, tillsammans med en kombination av gamla och välkända metoder kan vi nu erbjuda nya innovativa lösningar.

En anläggning kan anpassas efter de flesta önskemål där baslastenergi önskas och går att uppföra nästan överallt

Riktigt djupa hål varit svåra att borra i vårt urberg på grund av att tillräckligt effektiva borrmetoder har saknats. Den borrning som använts vid djupa hål inom oljeborrning med andra ord rotationsborrning är svår att använda på ett ekonomiskt sätt i granit.

Genom nya tekniska landvinningar kan vi nu borra på ett mycket effektivare sätt ner till mycket stora djup. Vi har också möjlighet att styra vår borrning med stor precision vilket gör att vi bättre kan åstadkomma möjligheter att utvinna energin som finns på stora djup.

Även undersökningsmetoderna för de geologiska förutsättningarna har förbättrats oerhört under senare år så med rätt metoder kan man med stor säkerhet i förväg bedöma möjligheterna i varje projekt.

På rätt djup har vi metoder för att stimulera berget utan att använda traditionell fracking som av många jämställer med den typ av fracking som ibland används inom oljeindustrin och därför gjort begreppet oönskat.

Vi använder istället en ”egen” metod som kallas ”hydroshearing” som med mycket lågt tryck stimulerar och rensar de sprickor som finns i berget.

På så sätt ökas flödena och värmeväxlarens kapacitet ökar.

Oftast kan man vid rätt förutsättningar dimensionera värmeväxlaren efter önskade behov och vi har egenutvecklade datorsystem för att beräkna och dimensionera de planerade anläggningarna.

Vi har dessutom möjligheter att finansiera projekten via våra samarbetspartners och vi står för allt från projektledning och utförande av projekten fram till nyckelfärdiga anläggningar som kontinuerligt producerar utsläppsfri baslastenergi.

Bakom det vackert grönmålade staketet syns en borrplats där djup geotermisk värme ska utvinnas.