EMDE tillverkar, förutom transportband och delar till vindkraftverk, även borrverktyg för grundläggnings och geoenergi arbeten. I sortimentet finns bland annat utrustning för auger, kelly och ankarborrning.