Grouting/Injektering

Grouting och jetgrouting är metoder som används betydligt mer utanför än inom Sverige. Kanske har det att göra med traditioner.

Ibland handlar det nog också om att man inte har följt den tekniska utveckling som skett inom området. Kort sagt kan skillnaden mellan vanlig grouting och jetgrouting förklaras med att man i vanlig grouting sprutar betong under lågt tryck – jämför med att spola vatten genom en trädgårdsslang. Jämförelsen gör då att jetgrouting ska jämföras med situationer där man använder högtryckstvätten för att spruta ut vattnet.

Just begreppet högtryckstvätt är lite missvisande eftersom vattnet är trycklöst samtidigt som det lämnar munstycket. Det är hastigheten man vill åt, både i jetgrouting och när altanen ska tvättas.

Ska stora håligheter fyllas använder man grouting och behöver man ”bryta upp” marken eller materialet som ska förstärkas så väljer man jetgrouting.

Båda metoderna skulle kunna användas vid förstärkningar och reparationer i betydligt högre utsträckning än vad som görs nu. Stora pengar skulle sparas och tiden för arbetena skulle avsevärt kunna kortas.

Italswiss tillverkar utrustning för injektering.

Läs mer»

Solmec tillverkar bland annat pumpar för grouting.

Läs mer»