Jean Lutz  är specialiserat på konstruktion, tillverkning och användning av mät- och kontrollinstrument som används i samband med grundläggning av större konstruktioner såsom dammar, tunnelbanor, tunnlar, motorvägar, broar, stora byggnader etc.

Jean Lutz system används i geoteknik, i geologisk prospektering med hjälp av borrparametrar, identifiering av håligheter och håligheter, kontroll och analys av behandlingsvätska injicering i marken, tätning och konsolidering injektion, kontinuerlig flygning skruv pålnings, ballast kolonner, tie-balkar, kontrollera vertikalitet kolumner och väggar etc.


Jean Lutz, skapat 1975 av Jean Lutz, är ett familjeägt företag med sitt huvudkontor i Jurançon, nära Pau vid foten av Pyrenéerna. Jean Lutz är både bunden till de värderingar som ligger till grund för dess framgång också beslutsamt involverad i den modernaste tekniken.
Jean Lutz strävar efter att tillverka utrustning som är lätt att hantera, snyggt, så kompakt som möjligt, förseglade, lämplig för installation på alla datorer och särskilt robust så att den kan motstå de ofta ogynnsamma klimatmiljöer finns på geotekniska, offentliga, gruv- eller olja arbetsplatser . Alla produkter uppfyller kraven i europeiska standarder. Mycket lätt att använda, de utgör inget problem för icke-fackpersonal.
På grund av en pågående forskningsansats och baserat på deras erfarenhet med miljontals meter borrade, tusentals användare och feedback arbetsplats, kan Jean Lutz erbjuda  instrument som alltid presenterar state-of-the-art-teknik.