Tigor

27 januari, 2015

Tigor

Produktinformation

Tigor används för att mäta hålavvikelser vid grouting eller borrning.

Tigor finns i två olika versoner:

1. Tigor-BS

Används vid borrhål utan casing eller då det inte finns metall nära borrhålet.

2.Tigor-ST

Används vid borrhål med casing eller då det finns metall nära borrhålet.

Tigor har en invändig passage på Ø20 mm och klarar ett grout tryck på max 700 bar eller ett lufttryck på max 50 bar.

Tigor monteras normalt vid grouting ovanför jet munstycket eller borrhuvudet och avvikelsen kan sedan avläsas efter efter utförd borrning.

Tigor kan i dagsläget inte monteras tillsammans med lufthammare då slagfrekvensen kan skada Tigor. Man kan dock efter utförd borrning gå ner med Tigor i borrhålet och mäta hålavvikelsen.

Produktdatablad

TI3TGR DCC FrEn

By Martin Mät och styrsystem Share: