Grundläggning

 • 11 maj

  Marmotta Variotronic

  Teknisk specifikation

  Elmotor 4.0 KW
  Varvtal Min.240 – Max. 480 Rpm
  Spänning 380 V 50 Hz
  Elförsörjning/generator Min. 12 KVA
  Max tryck
  (med ny rotor och stator) 80 bar
  Max flöde
  (med pumphus MP8) 2160 l/h
  Max kornstorlek 3 mm
  Max pumpningsavstånd 100m
  Längd 1550 mm
  Bredd 640 mm
  Höjd 835 mm
  Vikt ram med hjul hydraulsystem
  samt manöverpanel 119 kg
  Vikt motor/växellåda 43 kg
  Vikt pumphus 18 kg
  Totalvikt 180 kg

  Produktinformation

  Marmotta Variotronic är en liten och lätthanterlig injekteringspump som  drivs av en 4 Kw elmotor .

  Marmotta Variotronic motorhastighet kan justeras mellan 240 till  400 rpm.

  Trots att den är liten och smidig klarar den att kontinuerligt pumpa
  cementblandningar med kornstorlekar på upp till 3 mm med upp till 80 bars tryck maximalt 100 m.

  Pumpen är moduluppbyggd och genom att byta pumphus kan man få flöden på mellan 240 l/h och 4500 l/h. Pumpen levereras som standard med pumphus MP8.

  Handhavandet av pumpen är det enklaste tänkbara. Torrt murbruk eller cement hälls i tratten varifrån det transporteras genom en skruvtransportör in i blandningskammaren. Där fylls vatten kontinuerligt på vilket ger rätt cementblandning.
  Därefter tar den patenterade pumpen vid och levererar önskat
  flöde beroende på val av pumphus! När arbetet är avslutat tar det
  endast tio minuter att rengöra pumpen inför nästa arbete!

  HUVUDDRAG

  • Dator med LCD-display gör det möjligt att ställa in / ändra vattencementtalet (0,3 -0,7) och flödeshastighet .
  • DISPLAY visar: flöde, tryck, torrt material kvantitet pumpad volym för en enda / hela varv och eventuellt stannar orsaker.
  • LADDA NER OCH REGISTRERING på en flash-enhet av alla parametrar som visas.
  Vatten / cementförhållande kontrolleras även om det sker en minskning av vattenflödet. Maskinen stannar automatiskt när det är omöjligt att upprätthålla den inställda förhållandet.
  • Säkerhetsparametrarna blockeras genom PIN-kod.
  Injekteringstryck-begränsare som stoppar maskinen eller minskar automatiskt hastigheten.
  • Radiokontroll med flödesregulator.

  Pumpen passar utmärkt för till exempel:

  • återfyllning av borrhål
  • betonginjektering
  • mindre gjutningsarbeten
  • betongsprutning (tillsammans med en kompressor).

  Marmotta

 • 10 mar

  Marmotta 2016 Tronic

  Teknisk specifikation

  Elmotor 4.0 KW
  Justerbart 240 eller 400 Rpm
  Spänning 380 V 50 Hz
  Elförsörjning/generator Min. 12 KVA
  Max tryck
  (med ny rotor och stator) 80 bar
  Max flöde
  (med pumphus MP8) 1440 l/h
  Max kornstorlek 3 mm
  Längd 1550 mm
  Bredd 640 mm
  Höjd 835 mm
  Vikt ram med hjul hydraulsystem
  samt manöverpanel 119 kg
  Vikt motor/växellåda 43 kg
  Vikt pumphus 18 kg
  Totalvikt 180 kg

  Produktinformation

  Marmotta 2016 Tronic är en liten och lätthanterlig injekteringspump som  drivs av en 4 Kw elmotor  med justerbar motorhastighet 240 eller 400 rpm.

  Trots att den är liten och smidig klarar den att kontinuerligt pumpa
  cementblandningar med kornstorlekar på upp till 3 mm med upp till 80 bars tryck!

  Pumpen är moduluppbyggd och genom att byta pumphus kan man få flöden på mellan 240 l/h och 3500 l/h. Pumpen levereras som standard med pumphus MP8.

  Handhavandet av pumpen är det enklaste tänkbara. Torrt murbruk eller cement hälls i tratten varifrån det transporteras genom en skruvtransportör in i blandningskammaren. Där fylls vatten kontinuerligt på vilket ger rätt cementblandning.
  Därefter tar den patenterade pumpen vid och levererar önskat
  flöde beroende på val av pumphus! När arbetet är avslutat tar det
  endast tio minuter att rengöra pumpen inför nästa arbete!

  Pumpen passar utmärkt för till exempel:

  • återfyllning av borrhål
  • betonginjektering
  • mindre gjutningsarbeten
  • betongsprutning (tillsammans med en kompressor).

  Demofilm Marotta

 • 02 dec

  Vattenhammare

  Vattendrivna borrsystem från Hanjin D&B är en konkurrent till andra system där vattendrivna DTH-hammare använd men det har fler möjligheter.

  I detta system från Hanjin D&B tillsätts en liten mängd luft i vattnet. Det gör det möjligt att upprätthålla spolhastigheten även från stora djup utan att man behöver gå upp i dimension på borrören. Vi har besökt en arbetsplats i Korea där de vid vårt besök 3 000 m med 8 tums borrning.

  Detta system gör det möjligt att borra inne i städer och där det saknas andra möjligheter att borra i känsliga formationer.

  En annan fördel är att det är möjligt att återcirkulera vattnet och använda det igen med ett Hanjin D&B system vilket är omöjligt med andra system. Vi har också system för rening av överskottsvattnet som i de flesta fall kan rena överskottsvattnet till en nivå som är tillåten att släppa ut i avloppen i de flesta kommuner! Individuella tester krävs på varje borrplats för att säkerställa renheten på det vatten man släpper ut.

  Det innebär att man inte har samma krav på tillgång till de mycket stora mängder vatten som krävs för att driva borrningen där ofta närheten till en vattenpost är en förutsättning och man minimerar också problemen att bli av med kontaminerat vatten.

  Jämför man med luftdrivna borrmetoder är ljudnivån är avsevärt lägre med denna metod och ser man till det faktum att mycket stora kompressorer krävs för effektiv borrning innebär användningen av en relativt liten vattenpump avsevärda besparingar i bränsle och miljöpåverkan.

  Ytterligare en fördel är att hammaren i princip monteras/demonteras ”för hand” vilket avsevärt förenklar underhållet och bidrar till att hammarna inte dör rostdöden som de flesta hammare av andra fabrikat gör. Här behövs inte stora hydraulpressar för att ta isär komponenterna!

 • 27 jan

  Marmotta 2016 Electric

  Teknisk specifikation

  Elmotor 4.0 KW
  Varvtal 240 eller 400Rpm
  Spänning 380 V 50 Hz
  Elförsörjning/generator Min. 12 KVA
  Max tryck
  (med ny rotor och stator) 80 bar
  Max flöde
  (med pumphus MP8) 1440 l/h
  Max kornstorlek 3 mm
  Längd 1550 mm
  Bredd 640 mm
  Höjd 835 mm
  Vikt ram med hjul hydraulsystem
  samt manöverpanel 119 kg
  Vikt motor/växellåda 43 kg
  Vikt pumphus 18 kg
  Totalvikt 180 kg

  Produktinformation

  Marmotta 2016 Electric är en liten och lätthanterlig injekteringspump som  drivs av en 4 Kw elmotor .

  Marmotta 2016 Electric kan levereras med 240 eller 400 rpm motorhastighet.

  Trots att den är liten och smidig klarar den att kontinuerligt pumpa
  cementblandningar med kornstorlekar på upp till 3 mm med upp till 80 bars tryck!

  Pumpen är moduluppbyggd och genom att byta pumphus kan man få flöden på mellan 240 l/h och 3500 l/h. Pumpen levereras som standard med pumphus MP8.

  Handhavandet av pumpen är det enklaste tänkbara. Torrt murbruk eller cement hälls i tratten varifrån det transporteras genom en skruvtransportör in i blandningskammaren. Där fylls vatten kontinuerligt på vilket ger rätt cementblandning.
  Därefter tar den patenterade pumpen vid och levererar önskat
  flöde beroende på val av pumphus! När arbetet är avslutat tar det
  endast tio minuter att rengöra pumpen inför nästa arbete!

  Pumpen passar utmärkt för till exempel:

  • återfyllning av borrhål
  • betonginjektering
  • mindre gjutningsarbeten
  • betongsprutning (tillsammans med en kompressor).

  Demofilm Marotta

  Produktdatablad

  Produktblad Marmotta 2016 Electric

  Pumphus till Marmotta